Bài hát: "Trường ca Lê Quý Đôn" - Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường.